Impact Factor: 0.482
​5-Year Impact Factor: ​0.764
Journal Citation Reports® 2017
Related Journals
Related Journals
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Physiological and energy metabolism responses of Chinese loach Paramisgurnus dabryanus (Dabry de Thiersant, 1872) to waterless preservation during transport

Ying Jia 1 ,Yun-Shuo Fan 1 ,Yi-Zhe Wang 1 ,Ying-Hui Chai 1 ,Jin-Wei Gao 1 ,Yong Dou 1 ,Wen-Li Zhou 1 ,Shao Peng 1

1 Tianjin Agricultural University, Tianjin Key Laboratory of Aqua-Ecology & Aquaculture, Fisheries College, Tianjin, China, 300384 DOI : 10.4194/1303-2712-v19_4_02 Viewed : 245 - Downloaded : 184 Keywords :