Yin, X., Wang, A., Zhou, H., Wang, Q., Li, Z., Shao, P. 2014. Economic Efficiency of Crucian carp (Carassius auratus gibelio) Polyculture Farmers in the Coastal Area of Yancheng City, China. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14: 429-437. doi: 10.4194/1303-2712-v14_2_13