Bozkurt, A., Akın, Ş. 2012. Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786. doi: 10.4194/1303-2712-v12_4_06